جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی

حمایت از مردم غزه

جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی از اعضای جمعیت و همچنین بازدیدکنندگان وبگاه رسمی این جمعیت دعوت میکند تا در صورت تمایل آمادگی خود جهت حمایت از مردم مظلوم غزه را از طریق فرم زیر اعلام نمایند.