جهت حمایت از مردم مظلوم فلسطین کلیک کنید
چهارشنبه ۱۵ اُم آذر ۱۴۰۲